Phần mềm quản lý nhà thuốc (V1.0.0.1)
Skip Navigation Links.

                                                                                    

      Phần mềm quản lý nhà thuốc HVTT-HPT.NT dễ cài đặt, dễ sử dụng!!!

    Phần mềm quản lý nhà thuốc HVTT-HPT.NT là phần mềm đóng gói dành riêng cho nhà thuốc thích hợp với mọi quy mô hoạt động kinh doanh... Đặc biệt phần mềm Quản lý nhà thuốc HVTT-HPT.NT được thiết kế theo hướng mở, dễ dàng bổ sung các tính năng theo yêu cầu của người sử dụng.

    

Tạo bởi: ADMINISTRATOR - Ngày tạo: 17/06/2016 07:27:31