Phần mềm quản lý siêu âm (V1.0.0.1)
Skip Navigation Links.

                                                                                    

       Phần mềm quản lý siêu âm HVTT-HPT.SA dễ cài đặt, dễ sử dụng!!!

     Phần mềm quản lý siêu âm HVTT-HPT.SA là phần mềm hỗ trợ lập kết quả siêu âm nhanh, quản lý bệnh nhân, tự động lấy hình ảnh siêu âm in ra phiếu kết quả.

   

Tạo bởi: ADMINISTRATOR - Ngày tạo: 22/07/2016 19:03:44