10/12/2016 2,441

Tài liệu hướng dẫn liên thông và đặc tả dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT phiên bản 2.0


Sở Y tế sao y Quyết định số: 917/QĐ-BHXH, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngày 20/06/2016, về việc Ban hành Tài liệu hướng dẫn liên thông và đặc tả dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT phiên bản 2.0.

TẢI XUỐNG TẠI ĐÂY

 

 

;;

Quyết định số 4210/QĐ-BYT Danh mục cơ sở khám chữa bệnh có mã BHYT ngày 01.02.2019 Công văn 9324-BYT - BH về việc trích xuất đầu ra dữ liệu yêu cầu thanh toán BHYT Phát triển phần mềm và ứng dụng web theo yêu cầu Gia công phần mềm