HƯỚNG DẪN CÁCH VÀO GOOGLE MEET BẰNG LINK VÀ EMAIL

HƯỚNG DẪN CÁCH VÀO GOOGLE MEET BẰNG LINK VÀ EMAIL

11/09/2023 17:06:01 2,129

Hướng dẫn vào Google Meet qua Email:

Bước 1: Sau khi đã tạo phòng họp theo HƯỚNG DẪN LÊN LỊCH CUỘC HỌP TRÊN GOOGLE MEET, bạn sẽ nhận được mail mời tham gia cuộc họp trên Gmail.

Hướng dẫn truy cập Google Meet

Bước 2: Chọn Tham gia bằng Google Meet.

Tham gia bằng Google Meet
Bước 3: Tại màn hình Google Meet chọn Yêu cầu tham gia.
Yêu cầu tham gia

Hướng dẫn truy cập vào Google Meet qua đường Link:

Bước 1: Truy cập vào Google Meet.
Truy cập vào Google Meet
Bước 2: Dán đường dẫn URL hoặc nhập mã phòng họp vào khung Nhập mã hoặc đường link.
Dán đường dẫn URL
Bước 3: Nhấn Tham gia.
Chọn tham gia Google Meet
Bước 4: Để rời cuộc họp hãy click vào biểu tượng.
Rời cuộc họp Google Meet
Trên đây là các bước hướng dẫn cách truy cập vào Google Meet thông qua EmailLink. Hy vọng với những thông tin này sẽ giúp bạn tham gia vào cuộc họp đơn giản hơn.

Hướng dẫn cách ghi video trực tiếp trên Google Meet:

Bước 1: Trên Google Meet chọn 3 chấm và chọn Quản lý bản ghi lại.
Quảng lý bản ghi lại

Bước 2: Chọn Bắt đầu ghi.

Bắt đầu ghi video Google Meet

Bước 3: Chọn Bắt đầu.

Chọn bắt đầu ghi

Bước 4: Để kết thúc ghi video chọn Dừng ghi.

Dừng ghi Google Meet

Bước 5: Sau khi dừng ghi video sẽ được gửi đến Google Drive của bạn.

Video ở Google Drive

Ngoài ra bạn có thể xem bản ghi bằng cách kiểm tra EmailGoogle Meet đã gửi tới cho bạn.
Kiểm tra Email Google Meet gửi tới

Hướng dẫn cách chia sẽ màn hình trên Google Meet:

 • Bước 1: Tại giao diện Google Meet chọn Trình bày ngay.

       Trình bày ngay trên Google Meet

 • Bước 2: Chọn màn hình bạn muốn chia sẽ và nhấn Chia sẽ.

Chia sẽ màn hình Google meet

 • Bước 3: Để dừng trình bày chọn Bạn đang trình bày và chọn Dừng trình bày.
  Dừng trình bày trên Google Meet

Hướng dẫn chat trên Google Meet:

 • Bước 1: Trong giao diện Google Meet chọn biểu tượng tin nhắn.

Biểu tượng tin nhắn Google Meet

 • Bước 2: Nhập tin nhắn và chọn biểu tượng cánh diều hoặc nhắn Enter.

  Gửi tin nhắn trên Google Meet

Hướng dẫn cách thay đổi nền cho Google Meet:

 • Bước 1: Chọn biểu tượng 3 chấm và chọn Áp dụng hiệu ứng hình ảnh.

Đổi nền trên Google Meet

 • Bước 2: Chọn hiệu ứng bạn mong muốn.

Chọn hiệu ứng hình ảnh trên Google meet

Bạn có thể tự tải ảnh của bản thân lên làm nền bằng cách chọn biểu tượng:

Tải ảnh bản thân lên google meet

Trên đây là các hướng dẫn sử dụng cơ bản cho Google Meet, hy vọng sau khi đọc hướng dẫn bạn sẽ có thể sử dụng ứng dụng một cách thuận tiện hơn.