Bệnh Án Điện Tử HVTT-EMR

* Nâng cao công tác quản lý giúp Bệnh viện quản lý một cách thống nhất, hiện đại và chuyên nghiệp, giảm tải áp lực công việc đối với cán bộ công nhân viên trong bệnh viện, góp phần giảm tải các thủ tục hành chính.

* Hệ thống kiểm soát chặt chẽ chi phí khám, chữa bệnh, dịch vụ cận lâm sàng, thuốc, vật tư khác….

* Tích hợp đồng thời công nghệ web và phần mềm do đó người bệnh xem được bệnh án online, các cấp quản lý theo dõi tình hình hoạt động của bệnh viện mọi lúc, mọi nơi thông qua công nghệ web của hệ thống.

* Cập nhật theo công văn 9324/BYT-BH của Bộ Y tế ban hành ngày 30/11/2015

* Thông tuyến khám chữa bệnh BHYT toàn quốc

 

 

 

 

* Thiết kế theo hướng mở dễ dàng tích hợp nhiều chức năng trong tương lai

* Tích hợp nhiều tiện ích với các thiết bị ngoại vi như cho phép kết xuất danh sách bệnh nhân chờ khám ra màn hình LCD gọi tên bệnh nhân hoặc gọi bằng số thứ tự.

* Tiếp nhận bệnh nhân nhanh chóng thông qua thiết bị đọc mã vạch 2 chiều (2D).

* Tích hợp máy chẩn đoán hình ảnh, máy xét nghiệm tự động lấy kết quả từ máy xét nghiệm, nội soi,  hình ảnh

* Hồ sơ của bệnh nhân luôn được lưu trữ tạo điều kiện cho việc tra cứu, thuận lợi cho quá trình khám, chữa bệnh....

1. Quản lý tiếp nhận:

Ghi nhận và lưu trữ thông tin đăng ký khám bệnh

Ghi nhận và lưu trữ thông tin hành chính của ng­ười bệnh vào CSDL (nếu trong CSDL chư­a có), bao gồm: Họ và tên, ngày sinh, năm sinh, giới tính, địa chỉ, ...

Ghi nhận và lưu trữ thông tin bảo hiểm y tế để xác định mã quyền lợi của người bệnh và dùng để tính toán mức chi trả phí khám của người bệnh.

Hệ thống có chức năng đọc mã vạch và lấy được các thông tin mã hóa trên thẻ giúp đẩy nhanh việc nhập liệu và tránh bị sai sót khi nhập thẻ, đồng thời hệ thống cũng lưu lại chuỗi ký tự quản lý trên thẻ để có thể báo với BHXH khi bị trùng thẻ.

Cho phép sắp xếp, phân loại bệnh và đ­ưa vào một hàng đợi các bệnh nhân chờ khám ở các phòng khám bệnh.

Cho phép xem số lượng bệnh nhân chưa khám, đã khám theo từng phòng khám phục vụ cho việc sắp xếp, phân loại bệnh

2. LCD tổng hợp: Thể hiện danh sách bệnh nhân trong hàng đợi theo thứ tự của toàn bệnh viện

3. LCD theo phòng: Thể hiện danh sách bệnh nhân trong hàng đợi theo thứ tự của từng phòng khám

4. Quản lý ngoại trú:

  4.1 Khám bệnh ngoại trú:

Danh sách bệnh nhân điều trị ngoại trú được thể hiện trực quan, giúp người dùng có thể nắm bắt được lượng bệnh nhân trong khoa một cách liên tục, đồng thời đơn giản hóa thao tác tìm kiếm bệnh nhân.

Cho phép tìm kiếm, trích lục thông tin điều trị của bệnh nhân.

Ghi nhận các yêu cầu cận lâm sàng, yêu cầu khám chuyên khoa.

Kết quả cận lâm sàng kèm với hình ảnh được trả về qua mạng nội bộ, giúp bác sĩ theo dõi trực tiếp trên phần mềm mà không cần xem qua phiếu kết quả của bệnh nhân.

Ghi nhận các y lệnh điều trị (thuốc, chăm sóc, …) hàng ngày.

Hỗ trợ công tác chuyên môn phục vụ ng­ười bệnh

Cung cấp thông tin về thuốc cho bác sĩ (thuốc cận date, thuốc cần sử dụng gấp, số lượng thuốc hiện còn tại khoa d­ược)

  Cảnh báo cho bác sĩ trong các tr­ờng hợp chỉ định thuốc không hợp lý (bệnh nhân dị ứng thuốc).  

  Quản lý thuốc dùng hàng ngày của bệnh nhân (thuốc dự trù thường quy)

  Quản lý thuốc bệnh nhân dùng khi cấp cứu (thuốc tủ trực).

  Quản lý cấp đơn thuốc về nhà cho người bệnh sau khi kết thúc tái khám.

  Dự trù thuốc cho bệnh nhân tại khoa, lĩnh thuốc, cấp phát thuốc, trả lại thuốc.

  Dự trù, cấp phát vật t­ư tiêu hao (bông băng, cồn, gạc,...)

Quản lý tủ thuốc cấp cứu, theo dõi nhập xuất tồn tủ trực của khoa

Thông báo chi tiết về chi phí điều trị cho bệnh nhân (chính sách, BHYT, dịch vụ): Tiền thuốc, tiền dịch vụ, viện phí, ... để tránh các tr­ường hợp thất thoát viện phí.

  Gửi thông tin yêu cầu cấp phát thuốc đến khoa d­ược.

  Gửi thông tin yêu cầu cấp phát thuốc đến khoa d­ược.

Tập hợp chính xác viện phí: BHYT, Người nghèo, Trẻ em dưới 6 tuổi, Dịch vụ…

In bảng kê viện phí của bệnh nhân

Đối chiếu các khoản: tạm ứng, thu trước, miễn giảm...của bệnh nhân

Bảng kê các khoản thu của khoa, bác sĩ chỉ định, bác sĩ thực hiện.

 4.2 Tra cứu hồ sơ bệnh án: Tìm kiếm nhanh hồ sơ bệnh án: tìm theo nhiều tiêu chí như mã bệnh nhân, họ tên, tuổi,…

 4.3 Khám sức khỏe: Đánh giá kết quả khám sức khỏe theo đối tượng, loại khám sức khỏe

5. Quản lý nội trú:

 5.1 Điều trị:

  Danh sách bệnh nhân chờ nhập khoa được tiếp nhận từ khoa khám bệnh, khoa cấp cứu hoặc từ khoa khác đến.

Cung cấp thông tin bệnh sử, điều trị của bệnh nhân cho bác sĩ

Cho phép nhập vào các thông tin về diễn biến bệnh của bệnh nhân (lâm sàng, cận lâm sàng), cũng nh­ư chẩn đoán và các y lệnh điều trị của bác sĩ.

Cho phép truy cập vào CSDL bệnh án của bệnh nhân để tìm hiểu thêm về tiền sử bệnh trước đó.

Diễn biến bệnh hàng ngày được số hóa để có thể thể hiện trên biểu đồ cho phép bác sĩ có cái nhìn trực quan về tình trạng của bệnh nhân.

Cho phép gửi thông tin yêu cầu xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đến các khoa cận lâm sàng, nếu bệnh nhân cần phải làm xét nghiệm cận lâm sàng trong quá trình chẩn đoán.

Cho phép gửi thông tin yêu cầu khám chuyên khoa, nếu bệnh nhân cần được khám chuyên khoa tại một phòng khám khác.

Kết quả cận lâm sàng kèm với hình ảnh được trả về qua mạng nội bộ, giúp bác sĩ theo dõi trực tiếp trên phần mềm mà không cần xem qua phiếu kết quả của bệnh nhân.

Hỗ trợ công tác chuyên môn phục vụ ng­ười bệnh

Cung cấp thông tin về thuốc cho bác sĩ (thuốc cận date, thuốc cần sử dụng gấp, số lượng thuốc hiện còn tại khoa d­ược).

Cảnh báo cho bác sĩ trong các tr­ờng hợp chỉ định thuốc không hợp lý (bệnh nhân dị ứng thuốc).

Quản lý thuốc dùng hàng ngày của bệnh nhân (thuốc dự trù thường quy).

Quản lý thuốc bệnh nhân dùng khi cấp cứu (thuốc tủ trực).

Quản lý cấp đơn thuốc cho về.

Quản lý chi phí bệnh nhân sơ sinh theo mẹ.

Dự trù thuốc cho bệnh nhân tại khoa, lĩnh thuốc, cấp phát thuốc, trả lại thuốc.

Dự trù, cấp phát vật t­ư tiêu hao (bông băng, cồn, gạc,...)

Theo dõi nhập xuất tồn tủ trực của khoa.

Các phiếu dự trù thuốc, vật tư y tế sẽ đư­ợc tổng hợp xuống phân hệ quản lý kho của  khoa d­ựợc.

Quản lý chi phí khác sử dụng tại khoa.

Thông báo chi tiết về chi phí điều trị cho bệnh nhân (chính sách, BHYT, dịch vụ): Tiền thuốc, giư­ờng bệnh, tiền xét nghiệm, viện phí,... có đối chiếu (theo dõi công nợ) với số tiền bệnh nhân đã nộp (tạm ứng), để tránh các tr­ường hợp thất thoát viện phí.

Gửi thông tin yêu cầu cấp phát thuốc đến khoa d­ược.

Gửi thông tin chi phí điều trị đến bộ phận tài chính để thu tiền dịch vụ khám chữa bệnh, xét nghiệm và tiền thuốc của bệnh nhân.

Tập hợp chính xác viện phí: BHYT, Người nghèo, Trẻ em dưới 6 tuổi, Dịch vụ…

In bảng kê viện phí của bệnh nhân.

Đối chiếu các khoản: tạm ứng, thu trước, miễn giảm... của bệnh nhân.

Bảng kê các khoản thu của khoa, bác sĩ chỉ định, bác sĩ thực hiện.

In ra các thông tin: 

          Phiếu yêu cầu dịch vụ cận lâm sàng

          Đơn thuốc (thuốc độc, gây nghiện, đặc trị, BHYT, ngoài danh mục BV…) 

          Phiếu lĩnh thuốc, phiếu công khai thuốc và viện phí, in giấy ra viện, giấy chuyển viện

Sổ tình hình nhập xuất khoa

Sổ nhập - xuất viện, chuyển viện

Sổ thống kê nhập - xuất – tồn thuốc tại khoa.

Sổ thống kê nhập - xuất – tồn VTYT tại khoa.

Danh sách bệnh nhân nhập khoa.

Danh sách bệnh nhân đang điều trị tại khoa.

Danh sách bệnh nhân đã xuất khoa.

Danh sách bệnh nhân xuất viện.

Danh sách bác sĩ chỉ định dịch vụ

Danh sách bác sĩ thực hiện dịch vụ.

 5.2 Xuất viện:

Thực hiện cho bệnh nhân ra viện, xin về, bỏ về, chuyển viện, sơ cứu

Ghi nhận ngày giờ ra viện, xin về, bỏ về, chuyển viện, sơ cứu, thông tin điều trị, kết quả điều trị, lời dặn của bác sĩ

 5.3 Tra cứu hồ sơ bệnh án:  Tìm nhanh thông tin bệnh án nội trú như tên, tuổi, địa chỉ…

 5.4 Quản lý hồ sơ bệnh án: Lưu trữ hồ sơ bệnh nhân trên kệ, tủ của hệ thống phục vụ nhanh cho việc tìm kiếm hồ sơ giấy trên kệ, tủ

 5.5 Dự trù: Yêu cầu khoa dược cấp thuốc, vật tư y tế để phục vụ cho việc khám, chữa bệnh khoa khám bệnh, cấp cứu và các khoa lâm sàng

 5.6 Nhận dự trù: Nhận thuốc từ khoa dược theo yêu cầu của phiếu dự trù

6. Dịch vụ cận lâm sàng:

Danh sách bệnh nhân chờ thực hiện được nhận từ khoa khám bệnh, cấp cứu và các khoa lâm sàng và được quản lý như sau:

Bệnh nhân khám bệnh, bệnh nhân cấp cứu:

Bệnh nhân dịch vụ phải đóng tiền trước khi thực hiện.

Bệnh nhân khám BHYT phải qua bộ phận duyệt chi phí trước khi thực hiện.

Bệnh nhân điều trị nội trú được chuyển thẳng xuống danh sách chờ.

Cho phép tạo mẫu mô tả có sẵn giúp nhập liệu nhanh, giảm bớt thời gian chờ cho bệnh nhân.

Cho phép kết nối đến máy nội soi, siêu âm để lấy hình ảnh trực tiếp và lưu trữ vào hệ thống, phục vụ cho công tác điều trị.

Cho phép kết nối đến máy xét nghiệm để lấy kết quả và lưu trữ vào hệ thống, phục vụ cho công tác điều trị

Quản lý trả kết quả:

Các kết quả CLS sẽ được cập nhật, in và trả lại bệnh nhân hoặc các khoa phòng.

Bác sĩ có thể xem ngay kết quả trên màn hình khám bệnh (hình ảnh, kết quả và kết luận).

Quản lý hóa chất, vật tư sử dụng

Hệ thống báo cáo:

          In kết quả cận lâm sàng

         Tìm kiếm bệnh nhân

         Báo cáo thực hiện cận lâm sàng

         Báo cáo danh sách bệnh nhân thực hiện từ ngày đến ngày

 6.1 Siêu âm:

Kết nối hình ảnh từ máy siêu âm chọn mẫu các kỹ thuật đã tạo trên hệ thống cho kết quả theo mẫu đã chọn

Thống kê lượt siêu âm, thống kê lượt siêu âm theo khoa chỉ định, thống kế lượt siêu âm theo bác sĩ chỉ định,…

 6.2 X quang:

Cho kết quả theo mẫu đã tạo trên hệ thống

Thống kê lượt chụp X quang, thống kê lượt chụp X quang theo khoa chỉ định, thống kê lượt chụp X quang theo bác sĩ chỉ định

 6.3 Xét nghiệm:

Kết nối kết quả trả về từ máy xét nghiệm cho in kết quả xét nghiệm trực tiếp trên hệ thống theo mẫu

Thống kê lượt xét nghiệm, thống kê lượt xét nghiệm theo khoa chỉ định, thống kế lượt xét nghiệm nhóm

Tự cài đặt giá trị trung bình, cài đặt mẫu xét nghiệm

 6.4 Nội soi:

Kết nối hình ảnh từ máy nội soi chọn mẫu các kỹ thuật đã tạo trên hệ thống cho kết quả theo mẫu đã chọn
Thống kê lượt nội soi, thống kê lượt nội soi theo khoa chỉ định, thống kế lượt nội soi theo bác sĩ chỉ định,…

 6.5 Chụp cắt lớp vi tính:

Cho kết quả theo mẫu đã tạo trên hệ thống
Thống kê lượt CT Scanner, thống kê lượt CT Scanner theo khoa chỉ định, thống kê lượt chụp CT Scanner theo bác sĩ chỉ định…

7. Quản lý tài chính:

 7.1 Thu ngân:

Danh sách bệnh nhân chờ thu tiền xem từ ngày đến ngày
Danh sách bệnh nhân đã thu tiền xem từ ngày đến ngày
Thu tiền bảo hiểm, dịch vụ theo bảng kê chi phí khám chữa bệnh ngoại trú
Thống kê thu tiền từ ngày đến ngày

 7.2 Tạm ứng, hoàn ứng, miễn giảm:

Danh sách bệnh nhân đang nằm viện, xuất viện, chuyển viện

Thu tiền bảo hiểm, dịch vụ theo bảng kê chi phí khám chữa bệnh nội trú

Theo dõi chi tiết viện phí và thanh toán của từng bệnh nhân

 

 

 

 

Giá liên hệ :

0939 906 123 - Ms Hằng

- Quản lý tiếp nhận

Tiếp nhận phần mềm quản lý bệnh viện

- Quản lý khám bệnh ngoại trú

Quản lý khám bệnh ngoại trú

- Quản lý khám bệnh nội trú

Quản lý khám bệnh nội trú

- Siêu âm

Quản lý siêu âm20/01/16 30,295 Bệnh Án Điện Tử HVTT-EMR


* Nâng cao công tác quản lý giúp Bệnh viện quản lý một cách thống nhất, hiện đại và chuyên nghiệp, giảm tải áp lực công việc đối với cán bộ công nhân viên trong bệnh viện, góp phần giảm tải các thủ tục hành chính.

* Hệ thống kiểm soát chặt chẽ chi phí khám, chữa bệnh, dịch vụ cận lâm sàng, thuốc, vật tư khác….

* Tích hợp đồng thời công nghệ web và phần mềm do đó người bệnh xem được bệnh án online, các cấp quản lý theo dõi tình hình hoạt động của bệnh viện mọi lúc, mọi nơi thông qua công nghệ web của hệ thống.

* Cập nhật theo công văn 9324/BYT-BH của Bộ Y tế ban hành ngày 30/11/2015

* Thông tuyến khám chữa bệnh BHYT toàn quốc

 

 

 

 

Chi tiết »