14/04/2023 933

Hồ sơ bệnh án điện tử


Thông tư 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018.

Quy định Hồ sơ bệnh án điện tử.

Lộ trình thực hiện như sau:

1. Giai đoạn từ năm 2019 – 2023: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạng I trở lên chủ động nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại cơ sở để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo quy định tại Thông tư này.

2. Giai đoạn từ năm 2024 – 2028: Tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

 

;

 

 

;

TẶNG MIỄN PHÍ CÔNG CỤ HỖ TRỢ LIÊN THÔNG GIẤY KHÁM SỨC KHOẺ LÁI XE APP HVTT.Lead dành cho nhà QUẢN TRỊ Bệnh viện, phòng khám HVTT-HPT Tích hợp Liên thông Hóa đơn điện tử Mô hình tổng thể từ His (HPT) kết xuất EMR Công văn Số 7586/BYT-KCB hướng dẫn liên thông giấy KSK lái xe Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 Khám sàng lọc trước tiêm chủng