05/07/23 1,061 APP HVTT.Lead dành cho nhà QUẢN TRỊ Bệnh viện, phòng khám


Khi quản lý một bệnh viện/phòng khám hay một chuỗi bệnh viện/phòng khám, nhà quản trị có thể đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Sự đối mặt với những khó khăn yêu cầu nhà quản trị có khả năng lãnh đạo, quản lý thời gian và quyết định kịp thời để đảm bảo hoạt động hiệu quả và bền vững.

Chính vì vậy, chủ đầu tư, nhà quản lý Bệnh viện, phòng khám cần có công cụ hỗ trợ thông minh giúp nhà quản trị ra quyết định chính xác và kịp thời.

APP HVTT.Lead -  HỖ TRỢ LÃNH ĐẠO GIÁM SÁT BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM THEO THỜI GIAN THỰC

Chi tiết »

24/06/23 756 HVTT-HPT Tích hợp Liên thông Hóa đơn điện tử


HVTT-HPT TÍCH HỢP LIÊN THÔNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

🔥🔥🔥 Đáp ứng theo Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ tài chính và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

 

Chi tiết »

15/04/23 880 Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023


Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023.

Quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan.

Chi tiết »

14/04/23 189 Khám sàng lọc trước tiêm chủng


Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng theo Quyết định s
1575/QĐ-BYT

Chi tiết »